Nokia 6210 Navigator - Omregning

background image

Omregning

Velg

>

Kontor

>

Omregning

. Du kan konvertere mål, for eksempel lengde, fra én

enhet til en annen, for eksempel fra yard til meter.

Omregneren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Før du kan konvertere valuta, må du velge en basisvaluta (vanligvis valutaen i
landet ditt) og legge til valutakurser. Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Velg

Valuta

som målingstype, og velg

Valg

>

Valutakurser

. Når du skal endre

basisvalutaene, blar du til valutaen og velger

Valg

>

Angi som basisval.

. Når du

skal legge til valutakurser, blar du til valutaen og skriver inn en ny kurs.

Når du har lagt inn alle de nødvendige valutakursene, kan du konvertere valutaer.
Angi verdien som skal regnes om, i det første beløpsfeltet. Det andre beløpsfeltet
endres automatisk.

Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye valutakurser ettersom alle
tidligere angitte valutakurser fjernes.