Nokia 6210 Navigator - Talekommandoer

background image

Talekommandoer

Hvis du vil velge funksjonene for å bruke talekommando, velger du >

Innstillinger

>

Talekomm.

. Talekommandoene for å endre profiler finnes

i mappen Profiler.

Når du skal endre talekommandoen for et program, blar du til programmet og
velger

Rediger

eller

Valg

>

Endre kommando

. Hvis du vil spille av den aktiverte

talekommandoen, velger du

Valg

>

Spill av

.

Hvis du vil ha mer informasjon om talekommandoer, se “Taleoppringing” på
side 21.

background image

63

I n n s t i l l i n g e r