Nokia 6210 Navigator - Generell

background image

Generell

Velg

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

og deretter fra følgende:

Tilpasning

– for å justere innstillingene for displayet, ventemodus, tonene

(for eksempel ringetonen), språk, temaene og talekommandoene

Dato og tid

– for å angi klokkeslett og dato og displayformatet

Ekstrautstyr

– for å endre innstillingene for ekstrautstyr. Velg et ekstrautstyr og

ønsket innstilling.

Dekselhåndter.

– for å redigere dekselsinnstillingene. Se “Tastelås” på side 17,

“Foreta et taleanrop” på side 20 og “Svare på eller avvise et anrop” på side 22.

Sensorinnst.

— for å angi hvilke funksjoner akselerometeret kontrollerer i enheten

og aktivere bestemte sensorhandlinger.

Sikkerhet

– for å endre innstillingene for enheten og SIM-kortet, for eksempel

PIN- og låskoder, og for å vise sertifikatdetaljer og kontrollere ekthet samt vise og
redigere sikkerhetsmoduler

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av
taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det være mulig å ringe det offisielle
nødnummeret som er programmert i enheten.

Fabrikkinnst.

– for å tilbakestille enkelte av innstillingene til originalverdiene.

Du trenger låskoden.

Lokalisering

(nettverkstjeneste) – for å endre lokaliseringsinnstillinger.

Se “Lokaliseringsinnstillinger” på side 36.