Nokia 6210 Navigator - Programmer

background image

Programmer

Hvis du vil vise og redigere innstillingene for programmer som er installert på
enheten, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Programmer

.