Nokia 6210 Navigator - Enhetsbehandling

background image

Enhetsbehandling

Med Enhetsbehandling kan du koble til en server og motta
konfigurasjonsinnstillinger for enheten, opprette nye serverprofiler eller vise og
behandle eksisterende serverprofiler. Du kan motta konfigurasjonsinnstillinger fra
tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling.

Du kan åpne Enhetsbehandling ved å velge >

Innstillinger

>

Databeh.

>

Enhetsbeh.

.