Nokia 6210 Navigator - Konfigurere enheten

background image

Konfigurere enheten

Du kan motta konfigurasjonsinnstillinger fra tjenesteleverandøren eller firmaets
avdeling for informasjonsbehandling.

Når du skal koble til en server og motta konfigurasjonsinnstillinger for enheten,
velger du

Valg

>

Serverprofiler

, blar til serverprofilen og velger

Valg

>

Start konfigurering

.

Hvis du vil redigere en serverprofil, blar du til profilen og velger

Valg

>

Rediger profil

.

Kontakt tjenesteleverandøren eller firmaets avdeling for informasjonsbehandling
for å få serverprofilinnstillingene.