Nokia 6210 Navigator - Oppdatere programvare

background image

Oppdatere programvare

Advarsel: Hvis du installerer en programvareoppdatering, kan ikke enheten brukes,
selv ikke til nødsamtaler, før installeringen er fullført og enheten er startet opp på
nytt. Ta sikkerhetskopi av dataene før du godkjenner installering av en
oppdatering.

background image

69

T i l k o b l i n g

Nedlasting av programvareoppdateringer kan innebære overføring av store datamengder via
tjenesteleverandørens nettverk. Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om priser
for dataoverføringer.

Forsikre deg om at det er nok strøm på batteriet i enheten, eller koble til laderen før du
begynner oppdateringen.

1. Velg

Valg

>

Se etter oppdateringer

. Hvis en oppdatering er tilgjengelig, godtar

du for å laste den ned.

2. Etter en vellykket nedlasting velger du

for å installere oppdateringen. Hvis

du vil starte installeringen senere, velger du

Senere

.

Hvis du vil starte installasjonsprosessen senere, velger du

Valg

>

Installer

oppdatering

.

Hvis ingen serverprofil er definert, blir du bedt om å opprette en. Hvis det er flere,
blir du bedt om å velge fra en liste over servere. Kontakt tjenesteleverandøren for å
få informasjon om innstillinger for serverprofilen.