Nokia 6210 Navigator - Filbehandling

background image

Filbehandling

Når du skal bla gjennom, åpne og behandle filer og mapper i enhetsminnet eller på
minnekortet, velger du >

Kontor

>

Filbehandl.

.

background image

67

D a t a b e h a n d l i n g