Nokia 6210 Navigator - Formatere minnekort

background image

Formatere minnekort

Når et minnekort formateres, går alle dataene på kortet tapt for alltid. Noen
minnekort leveres ferdig formatert, mens andre må formateres.

1. Velg minnekortet i Filbehandling-visningen.

2. Velg

Valg

>

Valg for minnekort

>

Formater

.

3. Når formateringen er fullført, angir du et navn på minnekortet.