Nokia 6210 Navigator - Låse eller oppheve lås for et minnekort

background image

Låse eller oppheve lås for et minnekort

Hvis du vil angi et passord for å forhindre uautorisert bruk, velger du minnekortet
i Filbehandling-visningen og

Valg

>

Passord for minnekort

>

Angi

. Skriv inn og

bekreft passordet. Passordet kan inneholde opptil åtte tegn.

Hvis du setter inn et annet passordbeskyttet minnekort i enheten, blir du bedt
om å angi passordet for kortet. Når du skal låse opp kortet, velger du

Valg

>

Fjern lås for m.kort

.