Nokia 6210 Navigator - Sikkerhetskopiere og gjenopprette enhetsminnet

background image

Sikkerhetskopiere og gjenopprette enhetsminnet

Når du skal sikkerhetskopiere informasjon fra enhetsminnet til minnekortet eller
gjenopprette informasjon fra minnekortet, velger du Filbehandling,

Valg

>

Kopier

telefonminne

eller

Gjenoppr. fra minnekort

. Du kan bare sikkerhetskopiere

enhetsminnet og gjenopprette det på den samme enheten.