Nokia 6210 Navigator - Installere eller fjerne programmer

background image

Installere eller fjerne programmer

Du kan installere to typer programmer på enheten:

• J2ME

TM

-programmer basert på Java

TM

-teknologi med filtypene JAD eller JAR.

PersonalJava

TM

-programmer kan ikke installeres på enheten.

• Andre programmer og annen programvare som passer til

Symbian-operativsystemet. Installeringsfilene har filtypen SIS eller SISX.
Installer bare programvare som er spesifikt utviklet for din enhet.

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige
kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått
Java Verified

TM

-testingen.

Installeringsfiler kan overføres til enheten fra en kompatibel datamaskin, lastes
ned under weblesing eller sendes til deg i en multimediemelding som et
e-postvedlegg eller ved hjelp av Bluetooth-teknologi. Du kan bruke Nokia
Application Installer i Nokia PC Suite til å installere et program i enheten eller på
et minnekort.

Du finner installerte programmer ved å velge >

Progr.

>

Mine egne

.

Når du skal åpne Programbehandling, velger du >

Innstillinger

>

Databeh.

>

Prog.beh.

.