Nokia 6210 Navigator - Installere et program

background image

Installere et program

JAR-filen er nødvendig for å installere Java-programmer. Hvis den mangler, kan
enheten be deg om å laste den ned.

background image

66

D a t a b e h a n d l i n g

1. Når du skal installere et program eller en programvarepakke, velger du

Installeringsfiler

og blar til en installeringsfil. Programmer på minnekortet

angis med

.

2. Velg

Valg

>

Installer

.

Du kan også søke etter programmet i enhetsminnet eller på minnekortet ved
å merke programmet og trykke blatasten for å starte installeringen.

Under installeringen viser enheten informasjon om fremdriften for
installeringen. Hvis du installerer et program uten en digital signatur eller
sertifisering, viser enheten en advarsel. Fortsett installeringen bare hvis du er
sikker på opphavet til og innholdet i programmet.

Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne
tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte
for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen
beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre
sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset
levetid. Hvis teksten "Utgått sertifikat" eller "Sertifikat ennå ikke gyldig" vises selv
om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett
i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler
på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

Java-programmer kan eksempelvis prøve å opprette en datatilkobling eller sende
en melding. Hvis du vil redigere tillatelsene for et installert Java-program og angi
hvilket tilgangspunkt programmet skal bruke, velger du

Installerte prog.

, blar til

programmet og velger

Åpne

.

Etter at du har installert programmer på et kompatibelt minnekort, vil installeringsfiler (.sis)
bli liggende i enhetsminnet. Filene kan oppta en stor del av minnet og forhindre lagring av
andre filer. Du kan opprettholde nok minne ved å bruke Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere
installasjonsfilene til en kompatibel PC, og deretter bruke filbehandling til å fjerne
installasjonsfilene fra enhetsminnet. Se “Filbehandling” på side 66. Hvis .sis-filen er et
meldingsvedlegg, sletter du meldingen fra meldingsinnboksen.