Nokia 6210 Navigator - Lisenser

background image

Lisenser

DRM (Digital Rights Management)

Innholdseiere kan bruke ulike typer DRM-teknologi for å beskytte sine immaterielle retter,
inklusiv opphavsrettigheter. Enheten bruker ulike typer DRM-programvare for å få tilgang
til DRM-beskyttet innhold. Med denne enheten kan du få tilgang til innhold som er
beskyttet med WMDRM, OMA DRM 1.0 og OMA DRM 2.0. I tilfeller der DRM-programvare
ikke er i stand til å beskytte innholdet, kan innholdseiere be om å få opphevet denne
DRM-programvarens mulighet til å få tilgang til nytt DRM-beskyttet innhold. Denne
opphevingen kan også forhindre fornyelse av slikt DRM-beskyttet innhold hvis du har det på
enheten. Opphevingen av slik DRM-programvare virker ikke inn på bruken av innholdet som
er beskyttet med andre typer DRM, eller bruken av innhold som ikke er DRM-beskyttet.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet lisens
som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Hvis enheten din har OMA DRM-beskyttet innhold, kan du bruke
sikkerhetskopieringsfunksjonen på Nokia PC Suite til å sikkerhetskopiere både lisensene og
innholdet. Andre overføringsmetoder kan ikke overføre lisensene som må gjenopprettes
sammen med innholdet for at du skal kunne bruke OMA DRM-beskyttet innhold etter at

background image

68

D a t a b e h a n d l i n g

enhetsminnet er formatert. Det kan også hende at du må gjenopprette lisensene hvis filene
på enheten blir ødelagt.

Hvis enheten har WMDRM-beskyttet innhold, vil både lisensene og innholdet gå tapt hvis
enhetsminnet formateres. Det kan også hende at du mister lisensene og innholdet hvis filene
på enheten blir ødelagt. Hvis du mister lisensene eller innholdet, kan det hende at du ikke
kan bruke det samme innholdet på enheten igjen. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt
med tjenesteleverandøren.

Enkelte lisenser kan være knyttet til et bestemt SIM-kort, og det beskyttede innholdet er kun
tilgjengelig hvis SIM-kortet er satt inn i enheten.

Hvis du vil vise lisensene som er lagret i enheten, velger du >

Innstillinger

>

Databeh.

>

Lisenser

.

Hvis du vil vise gyldige lisenser som er knyttet til én eller flere mediefiler, velger du

Gyldige lisenser

. Gruppelisenser, som inneholder flere lisenser, angis med

. Hvis

du vil vise lisensene som inngår i gruppelisensen, velger du gruppelisensen.

Hvis du vil vise ugyldige lisenser der tidsperioden for bruk av filen er overskredet,
velger du

Ugyld. lisenser

. Hvis du vil kjøpe mer brukstid eller utvide bruksperioden

for en mediefil, velger du en ugyldig lisens og

Valg

>

Hent ny lisens

. Hvis mottak

av tjenestemeldinger er deaktivert, er det ikke sikkert at det er mulig å oppdatere
lisenser.

Hvis du vil vise lisenser som ikke er i bruk, velger du

Inaktive

. Ubrukte lisenser har

ingen mediefiler knyttet til seg.

Hvis du vil vise detaljert informasjon, for eksempel gyldighetsstatusen og
muligheten til å sende filen, blar du til en lisens og velger den.