Nokia 6210 Navigator - Bluetooth-innstillinger

background image

Bluetooth-innstillinger

Velg

>

Innstillinger

>

Tilkobling

>

Bluetooth

.

Bluetooth

– for å slå Bluetooth-tilkobling på eller av

background image

71

T i l k o b l i n g

Telefonens synlighet

– hvis du alltid vil la enheten bli oppdaget av andre enheter

med Bluetooth-tilkobling, velger du

Synlig for alle

. Hvis du vil la enheten bli

oppdaget i et bestemt tidsrom, velger du

Angi periode

. Av sikkerhetshensyn

anbefales det å bruke innstillingen

Skjult

så sant det er mulig.

Navn på min telefon

– for å angi et navn for enheten

Ekstern SIM-modus

– for å aktivere bruk av enhetens SIM-kort med en annen

enhet (for eksempel en bilpakke) ved hjelp av Bluetooth-teknologi (SIM
Access-profil)

Når den trådløse enheten er i ekstern SIM-modus, kan du kun bruke kompatibelt tilkoblet
ekstrautstyr, for eksempel et bilmonteringssett, for å foreta eller motta anrop. Den trådløse
enheten kan ikke foreta anrop, unntatt til nødnumre som er programmert i enheten, når den
er i denne modusen. Hvis du vil foreta anrop fra enheten, må du først gå ut av ekstern
SIM-modus. Hvis enheten er låst, må du først taste inn låsekoden for å låse den opp igjen.