Nokia 6210 Navigator - Motta data

background image

Motta data

Når du mottar data ved hjelp av Bluetooth-teknologi, får du spørsmål om du vil
godta meldingen. Hvis du godtar, plasseres elementet i meldingsinnboksen.