Nokia 6210 Navigator - Sammenkoble og blokkere enheter

background image

Sammenkoble og blokkere enheter

Hvis du vil åpne en liste over sammenkoblede enheter, blar du mot høyre til

Sammenkobl. enh.

i Bluetooth-visning.

Hvis du vil sammenkoble med en enhet, velger du

Valg

>

Ny s.koblet enhet

, velger

enheten som du vil sammenkoble med, og utveksler passord.

Hvis du vil avbryte en sammenkobling, blar du til enheten som du vil avbryte
sammenkoblingen for, og trykker slettetasten. Hvis du vil avbryte alle
sammenkoblinger, velger du

Valg

>

Slett alle

.

background image

72

T i l k o b l i n g

Hvis du vil angi en enhet som autorisert, blar du til enheten og velger

Valg

>

Angi som autorisert

. Tilkoblinger mellom din enhet og en autorisert enhet kan

foretas uten at du vet det. Bruk bare denne statusen for dine egne enheter som
andre ikke har tilgang til, for eksempel en PC, eller enheter som tilhører noen du
stoler på.

legges til ved siden av de autoriserte enhetene i visningen for

sammenkoblede enheter.

Hvis du vil blokkere tilkoblinger fra en enhet, velger du enheten i visningen for
sammenkoblede enheter og

Blokker

.

Hvis du vil vise en liste over blokkerte enheter, blar du mot høyre til

Blokkerte

enheter

. Hvis du vil oppheve blokkering for en enhet, blar du til enheten og

velger

Slett

.