Nokia 6210 Navigator - Sende data

background image

Sende data

1. Åpne programmet der elementet som du vil sende, er lagret.

2. Bla til elementet du vil sende, og velg

Valg

>

Send

>

Via Bluetooth

.

3. Enheten begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Sammenkoblede

enheter vises med

. Det kan hende at enkelte enheter viser bare de unike

enhetsadressene. Hvis du vil finne den unike adressen for enheten, taster du
inn koden *#2820# i ventemodus.

Hvis du har søkt etter enheter tidligere, vises en liste over enheter som tidligere
er funnet. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du

Flere enheter

.

4. Velg enheten du vil koble til.

5. Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en

tone, og du blir bedt om å oppgi et passord. Opprett ditt eget passord, og del
passordet med eieren av enheten. Du trenger ikke å huske passordet.