Nokia 6210 Navigator - Ekstern synkronisering

background image

Ekstern synkronisering

Med Synkronisering kan du synkronisere data, for eksempel kalenderoppføringer,
kontakter og notater, med en kompatibel datamaskin eller en ekstern Internett-
server.

Velg

>

Innstillinger

>

Tilkobling

>

Synk.

.

background image

73

T i l k o b l i n g

Hvis du vil opprette en ny profil, velger du

Valg

>

Ny synk.profil

og angir de

ønskede innstillingene.

Når du skal synkronisere data, merker du dataene som du vil synkronisere,
i hovedvisningen og velger

Valg

>

Synkroniser

.