Nokia 6210 Navigator - Overføre eller synkronisere data

background image

Overføre eller synkronisere data

Ved hjelp av Telefonoverføring kan du kopiere eller synkronisere kontakter,
kalenderoppføringer og andre data, for eksempel videoklipp og bilder, fra en
kompatibel enhet via en Bluetooth-tilkobling.

Avhengig av den andre enheten, kan det hende at synkronisering ikke er mulig og
at data bare kan kopieres én gang.

1. Når du skal overføre eller synkronisere data, velger du >

Innstillinger

>

Tilkobling

>

Overføring

.

background image

70

T i l k o b l i n g

Hvis du ikke har brukt Telefonoverføring tidligere, vises informasjon om
programmet. Når du skal starte dataoverføringen, velger du

Fortsett

.

Hvis du har brukt Telefonoverføring, velger du ikonet

Start synk.

,

Start henting

eller

Start sending

.

2. Når du bruker Bluetooth-teknologi, må enhetene sammenkobles for at data

skal overføres.

Avhengig av den andre enhetstypen, kan det hende at et program sendes og
installeres på den andre enheten for å aktivere dataoverføringen. Følg
instruksjonene på displayet.

3. Velg innholdet som du vil overføre til din enhet.

4. Innhold overføres til enheten. Overføringstiden avhenger av datamengden.

Du kan stoppe overføringen og fortsette senere.