Nokia 6210 Navigator - Tilkoblingsbehandling

background image

Tilkoblingsbehandling

I tilkoblingsbehandlingen kan du identifisere status for datatilkoblinger,
vise detaljer for sendt og mottatt datamengde og avslutte tilkoblinger som ikke
er i bruk.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra
tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner,
faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Velg

>

Innstillinger

>

Tilkobling

>

Tilk.beh.

.

Hvis du vil vise tilkoblingsdetaljer, blar du til en tilkobling og velger

Valg

>

Detaljer

.

Hvis du vil avslutte en tilkobling, blar du til tilkoblingen og velger

Valg

>

Koble fra

.

Hvis du vil avslutte alle tilkoblinger, velger du

Valg

>

Koble fra alle

.