Nokia 6210 Navigator - Trykk og snakk

background image

Trykk og snakk

Trykk og snakk (TOS) (nettverkstjeneste) er en tjeneste for IP-telefoni i sanntid
(nettverkstjeneste). TOS gir direkte talekommunikasjon med ett tastetrykk.
I TOS-kommunikasjon snakker én person mens de andre lytter. Hver persons
taletid er begrenset.

Hvis du vil sjekke tilgjengelighet og kostnader og abonnere på tjenesten, kontakter
du tjenesteleverandøren. Legg merke til at samtrafikktjenester kan være mer
begrenset enn hjemmenettverkstjenester.

Før du kan bruke TOS-tjenesten, må du angi tilkoblingsinnstillinger for TOS.
Kontakt tjenesteleverandøren for å få informasjon om innstillinger for
TOS-tjenesten.

Telefonoppringninger har alltid høyere prioritet enn TOS-anrop.

Velg

>

Progr.

>

TOS

.