Nokia 6210 Navigator - Avslutte TOS

background image

Avslutte TOS

Velg

Valg

>

Avslutt

.

Logge av Trykk og snakk når programmet er avsluttet?

vises.

Du logger deg av ved å velge

Ja

. Hvis du vil beholde TOS aktivt i bakgrunnen, velger

du

Nei

.