Nokia 6210 Navigator - Foreta et en-til-en-anrop

background image

Foreta et en-til-en-anrop

Advarsel: Ikke hold enheten nær øret når høyttaleren er på, ettersom volumet kan
være ekstremt høyt.

1. Velg

Valg

>

TOS-kontakter

>

Kontakter

, bla til kontakten som du vil snakke

med, og trykk ringetasten.

2. Når tilkoblingen er opprettet og du skal snakke med den andre deltakeren,

trykker du og holder nede ringetasten mens du snakker.

background image

74

E k s t r a u t s t y r

3. Når du skal avslutte TOS-samtalen, velger du

Koble fra

. Hvis du har flere

TOS-samtaler, velger du

Valg

>

Koble fra

.