Nokia 6210 Navigator - Foreta et TOS-gruppeanrop

background image

Foreta et TOS-gruppeanrop

Hvis du vil ringe til en gruppe, velger du

Valg

>

TOS-kontakter

>

Kontakter

>

Valg

>

Snakk til mange

, merker kontaktene som du vil ringe til, og velger

OK

.