Nokia 6210 Navigator - PTT-økter

background image

PTT-økter

TOS-økter vises som anropsvinduer i TOS-visningen med informasjon om statusen
for TOS-øktene:

Vent

– vises når du trykker og holder nede ringetasten og en annen fortsatt

snakker i TOS-økten.

Snakk

– vises når du trykker og holder nede ringetasten og får tillatelse til

å snakke.