Nokia 6210 Navigator - Sende en tilbakeringingsanmodning

background image

Sende en tilbakeringingsanmodning

Hvis du vil sende en tilbakeringingsanmodning fra Kontakter, blar du til en kontakt
og velger

Valg

>

Send tilbakering.foresp.

.