Nokia 6210 Navigator - USB-tilkobling

background image

USB-tilkobling

Koble til USB-datakabelen for å opprette en datatilkobling mellom enheten og en
kompatibel PC.

Velg

>

Innstillinger

>

Tilkobling

>

USB

og deretter fra følgende:

Tilkoblingsmodus for USB

– for å velge standard USB-tilkoblingsmodus eller endre

aktiv modus. Velg

PC Suite

for å bruke enheten med Nokia PC Suite,

Masselagring

for å få tilgang til filer på minnekortet som er satt inn som en masselagringsenhet,

Bildeoverføring

for å bruke enheten med en PictBridge-kompatibel skriver eller

Medieoverføring

for å synkronisere mediefiler, for eksempel musikk, med en

kompatibel versjon av Windows Media Player.

Spør ved tilkobling

– Hvis du vil at angi enheten skal spørre om formålet med

tilkoblingen hver gang kabelen kobles til, velger du

Ja

. Hvis du vil angi at

standardmodus skal aktiveres automatisk, velger du

Nei

.

Når dataene er overført, kontrollerer du at det er trygt å koble USB-datakabelen
fra PC-en.