Nokia 6210 Navigator - Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

background image

Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et
originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler og kontrollere
hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte
Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør
du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller
Nokia-servicested for hjelp. Det autoriserte Nokia-servicestedet vil kontrollere om batteriet
er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til
utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se

Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original
Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og

opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på
hver side.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke er originalt?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte
Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte
Nokia-servicested eller -forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av
produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og
tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til
enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

background image

77

S t e l l o g v e d l i k e h o l d