Nokia 6210 Navigator - Bytte mellom programmer

background image

Bytte mellom programmer

Hvis du vil bytte mellom programmer som er åpne, gjør du ett av følgende:

• Velg

Valg

>

Vis åpne programmer

og programmet.

• Trykk og hold nede . Bla til et program, og velg det.