Nokia 6210 Navigator - Ekstern lås

background image

Ekstern lås

Hvis du vil hindre uautorisert bruk av enheten, kan du fjernlåse den og
minnekortet ved hjelp av en tekstmelding. Du må angi meldingsteksten og
sende tekstmeldingen til enheten for å låse enheten. Når du skal låse opp
enheten, trenger du låskoden.

Når du skal aktivere ekstern låsing og definere innholdet i tekstmeldingen som
skal brukes, velger du

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sikkerhet

>

Telefon og SIM-kort

>

Ekstern telefonlåsing

>

Aktivert

. Skriv inn innholdet

i tekstmeldingen (5-20 tegn), bekreft innholdet og angi låskoden.