Nokia 6210 Navigator - Ikoner

background image

Ikoner

eller

– Enheten er koblet til et UMTS- eller GSM-nettverk.

– HSDPA (nettverkstjeneste) i UMTS-nettverket er aktivert.

– Enheten er i Frakoblet-profil og ikke koblet til et mobilnettverk.

– Et minnekort er satt inn i enheten.

– Du har uleste meldinger i meldingsinnboksen.

– Du har en ny e-post i den eksterne postkassen.

– Du har meldinger som ikke er sendt, i utboksen.

– Du har ubesvarte anrop.

Ringetype

er satt til

Lydløs

, og

Varseltone for meld.

og

Varseltone e-post

er

satt til

Av

.

– Enhetens tastatur er låst.

– Høyttaleren er aktivert.

– En alarm er aktiv.

– Alle anrop til enheten viderekobles til et annet nummer.

eller

– En hodetelefon eller et slyngesett er koblet til enheten.

eller eller – En GPRS-pakkedatatilkobling er aktiv, tilkoblingen er satt på

venting, eller en tilkobling er tilgjengelig.

eller eller – En pakkedatatilkobling er aktiv i en del av nettverket som

støtter EGPRS, tilkoblingen er satt på venting, en tilkobling er tilgjengelig. Det kan
hende at enheten ikke kan bruke EGPRS i dataoverføringen.

eller eller – En UMTS-pakkedatatilkobling er aktiv, tilkoblingen er satt på

venting, eller en tilkobling er tilgjengelig.

eller

– Bluetooth-tilkobling er slått på, eller data overføres ved hjelp av

Bluetooth-teknologi.

– En USB-tilkobling er aktiv.

– GPS-mottakeren er aktiv

Andre indikatorer kan også vises.

background image

16

E n h e t e n