Nokia 6210 Navigator - GPS-lys

background image

GPS-lys

GPS-lyset blinker når enheten prøver å opprette en GPS-tilkobling, og det forblir
på når GPS-tilkoblingen er opprettet. Når du lukker et program som benytter
GPS-tilkobling, blinker lyset raskt noen få ganger.