Nokia 6210 Navigator - Navi-tastlys

background image

Navi-tastlys

Du kan angi at Navi-tastlyset skal blinke langsomt for å indikere at enheten er
slått på. Lyset blir slått på i noen sekunder i intervaller på omtrent 20 sekunder.

Når du skal aktivere statuslyset, velger du

>

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Tilpasning

>

Ventemodus

>

Statuslys

>

. Statuslyset er ikke aktivt

i sterkt omgivelseslys.