Nokia 6210 Navigator - Tapte hendelser

background image

Tapte hendelser

Navi-tastlyset blinker langsomt i noen få minutter etter en tapt hendelse, for
eksempel et ubesvart anrop.