Nokia 6210 Navigator - Koble til en USB-datakabel

background image

Koble til en USB-datakabel

Koble en kompatibel USB-datakabel
til USB-kontakten.

Når du skal velge en standard
USB-tilkoblingsmodus eller endre
aktiv modus, velger du >

Innstillinger

>

Tilkobling

>

USB

>

Tilkoblingsmodus for USB

og den

ønskede modusen. Når du skal angi
om standardmodus skal aktiveres
automatisk, velger du

Spør ved

tilkobling

>

Nei

.