Nokia 6210 Navigator - Last ned!

background image

Last ned!

Last ned! (nettverkstjeneste) er en butikk for mobilinnhold som er tilgjengelig på
enheten.

Med Last ned! kan du finne, forhåndsvise, kjøpe, laste ned og oppgradere innhold,
tjenester og programmer. Elementene er kategorisert under kataloger og mapper
tilhørende ulike tjenesteleverandører. Det tilgjengelige innholdet avhenger av
tjenesteleverandøren.

Velg

>

Last ned!

eller

>

Internett

>

Last ned!

, avhengig av enheten.

Last ned! bruker nettverkstjenestene dine for å få tilgang til det mest oppdaterte
innholdet. Hvis du vil ha informasjon om tilleggselementer som er tilgjengelige via
Last ned!, kontakter du tjenesteleverandøren eller leverandøren eller produsenten
av elementet.