Nokia 6210 Navigator - Lukke et program

background image

Lukke et program

Hvis du vil lukke et program eller en mappe, velger du

Tilbake

og

Avslutt

så mange

ganger som nødvendig for å gå tilbake til ventemodus, eller du velger

Valg

>

Avslutt

.

Hvis programmer er åpne i bakgrunnen, økes belastningen på batteriet og batterilevetiden
reduseres.