Nokia 6210 Navigator - Merke elementer i et program

background image

Merke elementer i et program

Hvis du vil merke eller oppheve merking av et element i programmer, for eksempel
et bilde eller videoklipp i Galleri, trykker du #. Hvis du vil merke eller oppheve
merkingen av flere etterfølgende elementer, trykker du og holder nede #, og blar.

background image

17

E n h e t e n