Nokia 6210 Navigator - Mine egne

background image

Mine egne

Du kan installere programmer på enheten. Velg >

Progr.

>

Mine egne

for å få

tilgang til programmene.

Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige
kilder, for eksempel programmer som er Symbian Signed eller har bestått
Java Verified

TM

-testingen.

background image

20

R i n g e f u n k s j o n e r