Nokia 6210 Navigator - Rotere displayet

background image

Rotere displayet

Enheten din inneholder et akselerometer som registrerer bevegelsene til enheten.

Hvis du vil rotere innholdet i displayet automatisk når du snur enheten til venstre
eller tilbake til loddrett retning, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sensorinnst.

>

Sensorer På

. Det kan hende enkelte programmer eller

funksjoner ikke støtter rotering av innholdet på displayet.