Nokia 6210 Navigator - Skjermsparer

background image

Skjermsparer

Når du skal angi innstillingene for skjermspareren, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Tilpasning

>

Display

>

Skjermsparer

. Når du skal angi

perioden for tidsavbrudd som skjermspareren skal aktiveres etter, velger du

Tidsavbr. skjermsparer

. Når du skal angi hvor lenge skjermspareren skal være aktiv,

velger du

Varighet skjermsparer

.