Nokia 6210 Navigator - Snukontroll

background image

Snukontroll

Hvis du vil slå av lyden på anrop og sette alarmer på slumring ved å snu enheten
med displayet vendt ned, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sensorinnst.

>

Sensorer

>

. Velg

Snukontroll

, og mer

Slå av lyd ved anrop

og

Utsette alarmer

.