Nokia 6210 Navigator - Tastelås

background image

Tastelås

Hvis du vil låse tastaturet når du lukker dekselet, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Dekselhåndter.

>

Aktivering av tastelås

>

Endre

>

På når deksel lukkes

.

Hvis du vil angi at enheten automatisk skal låse tastaturet etter en bestemt tid,
velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sikkerhet

>

Telefon og

SIM-kort

>

Automatisk systemlås

>

Brukerdefinert

og ønsket tid.

background image

18

E n h e t e n

Tastaturet blir låst opp når du åpner dekselet. Hvis du vil låse opp tastaturet med
dekselet lukket, trykker du venstre valgtast og velger

OK

innen halvannet sekund.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret
som er programmert i enheten.