Nokia 6210 Navigator - Taster og deler

background image

Taster og deler

1 - Ørestykke

2 - Sekundær kameralinse

3 - Lyssensor

4 - Display

5 - Venstre og høyre valgtast

6 - Navi

TM

-blatast, heretter kalt blatast, med lys

rundt tasten

7 - Menytast

8 - Slettetast

9 - Ringetast

10 - På/av-tast / avslutningstast

11 - Navigatortast med GPS-lys

12 - Nummertaster

13 - Laderkontakt

14 - Hodetelefonkontakt

15 - Volumtaster

16 - Kameratast

17 - Kamerablits

18 - Hovedkameralinse

19 - Høyttaler

20 - Micro USB-kontakt

21 - Minnekortspor

22 - Knapp til bakdeksel

23 - Mikrofon

Ved lang brukstid kan enheten føles
varm. I de fleste tilfeller er dette helt normalt. Hvis du mistenker at enheten ikke fungerer på
riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested.

background image

14

E n h e t e n