Nokia 6210 Navigator - Tilgangskoder

background image

Tilgangskoder

Når du skal angi hvordan enheten bruker tilgangskodene, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sikkerhet

>

Telefon og SIM-kort

.