Nokia 6210 Navigator - Låskode

background image

Låskode

Låskoden (5 sifre) brukes til å låse enheten. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.
Endre koden, og oppbevar den nye koden på et hemmelig og trygt sted, separat
fra enheten.

Hvis du vil endre låskoden, velger du >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sikkerhet

>

Telefon og SIM-kort

>

Låskode

. Hvis du vil aktivere automatisk låsing

av enheten, velger du

Autom. telefonlås

>

Brukerdefinert

.

Hvis du glemmer koden og enheten er låst, må enheten på service og dette kan
medføre ekstra kostnader. Hvis du vil vite mer, kan du kontakte Nokia Care-
kontaktsenteret eller forhandleren.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret
som er programmert i enheten.