Nokia 6210 Navigator - PIN-koder

background image

PIN-koder

PIN-koden (Personal Identification Number) eller UPIN-koden (Universal Personal
Identification Number, 4 til 8 sifre) bidrar til å beskytte SIM-kortet. (U)PIN-koden
leveres vanligvis med SIM-kortet. Angi at enheten skal be om koden hver gang
enheten blir slått på, ved å velge >

Innstillinger

>

Telefoninnst.

>

Generell

>

Sikkerhet

>

Telefon og SIM-kort

>

Kontroll av PIN-kode

>

.

background image

19

E n h e t e n

PIN2-koden kan følge med SIM-kortet og er nødvendig for noen funksjoner.

Modul-PIN-koden kreves for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen.
Signatur-PIN-koden kreves når du skal signere digitalt. Modul-PIN-koden
og signatur-PIN-koden leveres med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en
sikkerhetsmodul.