Nokia 6210 Navigator - PUK-koder

background image

PUK-koder

PUK-koden (Personal Unblocking Key) eller UPUK-koden (Universal Personal
Unblocking Key, 8 sifre) kreves for å endre en blokkert PIN-kode og/eller
UPIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.

Hvis det er nødvendig, kontakter du den lokale tjenesteleverandøren for kodene.