Nokia 6210 Navigator - Sperrepassord

background image

Sperrepassord

Sperrepassordet (4 sifre) kreves når du bruker anropssperring. Du får disse
passordene hos tjenesteleverandøren. Hvis passordet er blokkert, kontakter du
tjenesteleverandøren.